Kategória id: 9xxx
Kategória Názov:

Modlitby 26

Edit
Pieseň č. Názov Piesne Kategória Akcia
9002 Anjel Boží, strážca môj Modlitby Edit
9001 Anjel Pána zvestoval Panne Márii Modlitby Edit
9019 Deviatnik k Don Boscovi Modlitby Edit
9026 K Božskému srdcu na prvý piatok v mesiaci Modlitby Edit
9004 Litánie k Duchu Svätému Modlitby Edit
9005 Litánie k Najsvätejšej sviatosti oltárnej Modlitby Edit
9006 Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš Modlitby Edit
9007 Litánie k predrahej Kristovej Krvi Modlitby Edit
9008 Litánie k Sedembolestnej Panne Márii Modlitby Edit
9009 Litánie k Srdcu Ježišovmu Modlitby Edit
9010 Litánie k všetkým Svätým Modlitby Edit
9011 Litánie Loretánske Modlitby Edit
9021 Modlitba po sv. prijímaní (prvé sv. prijímanie) Modlitby Edit
9022 Modlitba pred sv. prijímaním (prvé sv. prijímanie) Modlitby Edit
9012 Modlitba za rodičov (prvé sv. prijímanie) Modlitby Edit
9003 Modlitba zasvätenia Božskému Srdcu / Kristovi Kráľovi Modlitby Edit
9023 Nech je zvelebený Boh (iná ver. voči JKS 327) Modlitby Edit
9014 VEŠPERY: (02) február. 02, Obetovanie Pána, sviatok Modlitby Edit
9015 VEŠPERY: (02) február. 03, Sv. Blažeja Modlitby Edit
9015 VEŠPERY: (02) február. 03, Sv. Oskára Modlitby Edit
9017 VEŠPERY: (02) február. 05, Sv. Agáty Modlitby Edit
9020 VEŠPERY: (06) jún. 24, Sv. Ján Krstiteľ Modlitby Edit
9013 VEŠPERY: 4. týždeň žaltára, 4. týždeň, Pondelok, cezročné obdobie, Modlitby Edit
9014 VEŠPERY: 4. týždeň žaltára, 4. týždeň, Streda, cezročné obdobie Modlitby Edit
9016 VEŠPERY: 4. týždeň žaltára, 4. týždeň, Štvrtok, cezročné obdobie Modlitby Edit
9018 VEŠPERY: 4. týždeň žaltára, Neďeľa, 2. pôstna (Druhé vešpery) Modlitby Edit