Kategória id: 8xxx
Kategória Názov:

Stab. texty sv. omše 12

Edit
Pieseň č. Názov Piesne Kategória Akcia
8020 Agnus (Baránok) + Pane, nie som hoden Stab. texty sv. omše Edit
8030 Detská sv. omša - ODPOVEDE Stab. texty sv. omše Edit
8051 Glória (liturgická) - Sláva Bohu na výsostiach Stab. texty sv. omše Edit
8052 Glória A - Sláva Bohu na výsostiach Stab. texty sv. omše Edit
8040 Glória B - Sláva Bohu na výsostiach Stab. texty sv. omše Edit
8011 Krédo - Nicejsko Carihradské vyznanie viery Stab. texty sv. omše Edit
8012 Krédo (krátke) - Apoštolské vyznanie viery Stab. texty sv. omše Edit
8005 Kyrie (Pane, zmiluj sa...) Stab. texty sv. omše Edit
8070 Modlitba Pána (Otše náš) + Lebo tvoje kráľovstvo... Stab. texty sv. omše Edit
8060 Sanktus Stab. texty sv. omše Edit
8082 Veľkonočná vigília - obrad vzriesenia Stab. texty sv. omše Edit
8081 Veľkonočná vigília - začiatok, žalmy, krstná voda Stab. texty sv. omše Edit