Kategória id: 7xxx
Kategória Názov:

Responzóriá 198

Edit
Pieseň č. Názov Piesne Kategória Akcia
7155 Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov. Responzóriá Edit
7001 Ako je dobre oslavovať teba, Pane. Responzóriá Edit
7196 Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou. Responzóriá Edit
7002 Až raz vstanem zo sna, uzriem tvoju tvár, Pane. Responzóriá Edit
7003 Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Responzóriá Edit
7004 Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Responzóriá Edit
7170 Blahoslavení všetci, čo očakávajú Pána. Responzóriá Edit
7005 Blažení sú všetci, čo sa boja Pána. Responzóriá Edit
7006 Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome, Pane. Responzóriá Edit
7007 Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. Responzóriá Edit
7008 Blažení všetci, čo sa boja Pána a kráčajú po jeho cestách. Responzóriá Edit
7009 Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru. Responzóriá Edit
7010 Blažený ľud, ktorý patrí Pánovi. Responzóriá Edit
7011 Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo. Responzóriá Edit
7012 Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú. Responzóriá Edit
7013 Bože buď nám milostivý a žehnaj nás. Responzóriá Edit
7014 Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení. Responzóriá Edit
7015 Bože, stvor vo mne srdce čisté. Responzóriá Edit
7016 Budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní. Responzóriá Edit
7017 Budem ťa velebiť, Pane, pokorný Kráľ slávy. Responzóriá Edit
7018 Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil. Responzóriá Edit
7019 Budem ti hrať pred tvárou anjelov. Responzóriá Edit
7020 Budete mi svedkami až po samý kraj zeme. Responzóriá Edit
7021 Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta. Responzóriá Edit
7022 Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy zeme. Responzóriá Edit
7023 Cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť. Responzóriá Edit
7024 Čerpajme vodu s radosťou z prameňou spásy. Responzóriá Edit
7025 Dnes sa nám narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Responzóriá Edit
7026 Dnes zažiari nad nami svetlo, lebo sa nám narodil Pán. Responzóriá Edit
7027 Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha. Responzóriá Edit
7028 Dobroreč duša moja Pánovi, je nesmierne veľký. Responzóriá Edit
7203 Dobroreč, duša moja, svojmu Pánovi. Responzóriá Edit
7029 Dobrorečte Pánovi, čo má trón v nebesiach. Responzóriá Edit
7030 Duša mi jasá v mojom Bohu. Responzóriá Edit
7031 Duša mi plesá v mojom Bohu. Responzóriá Edit
7032 Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi. Responzóriá Edit
7171 Hľa, náš Boh príde a spasí nás. Responzóriá Edit
7173 Hľa, Pán príde a spasí svoj ľud. Responzóriá Edit
7172 Hľa, Pán, Boh prichádza so všetkou mocou. Responzóriá Edit
7033 Hľa, prichádza Pán plniť Božiu vôľu. Responzóriá Edit
7034 Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy. Responzóriá Edit
7035 Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu. Responzóriá Edit
7036 Hľadajte pokorní Pána a srdce vám oživne. Responzóriá Edit
7037 Choďte do celého sveta a hlásajte enajelium. Responzóriá Edit
7039 Chváľ, duša moja, Pána cez celý môj život. Responzóriá Edit
7038 Chváľ, duša moja, Pána. Responzóriá Edit
7040 Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj Sion svojho Boha. Responzóriá Edit
7041 Chvála ti a sláva naveky. Responzóriá Edit
7042 Chválim ťa, Pane, že som vznikol tak zázračne. Responzóriá Edit
7043 Chváľme Pána, on uzdravuje skľúčených srdcom. Responzóriá Edit
7044 Chváľte Pána, lebo dvíha chudobných. Responzóriá Edit
7045 Chváľte, chváľte, chváľte meno Pánovo. Responzóriá Edit
7046 Iba v Bohu spočiň, duša moja. Responzóriá Edit
7156 Iďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. Responzóriá Edit
7047 Jasaj Bohu, celá zem. Responzóriá Edit
7048 Jeho rod bude trvať naveky. Responzóriá Edit
7197 Ježišu, buď našim svetlom a životom. Responzóriá Edit
7049 K tebe, Pane, dvíham svoju dušu. Responzóriá Edit
7050 Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uhoľným. Responzóriá Edit
7163 Kiež prenikne k tebe, Pane, moja modlitba. Responzóriá Edit
7051 Kriste, ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho. Responzóriá Edit
7052 Milosrdenstvo Pánovo je od večnosti voči tým, čo sa ho boja. Responzóriá Edit
7158 Milosti Pánovej plná je zem. Responzóriá Edit
7174 Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý. Responzóriá Edit
7053 Milostivý a milosrdný je Pán. Responzóriá Edit
7054 Milujem ťa, Pane, ty moja sila. Responzóriá Edit
7202 Moje srdce sa raduje a plesá moja duša. Responzóriá Edit
7055 Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu. Responzóriá Edit
7201 Moje ústa, Pane, budú ohlasovať tvoju slávu. Responzóriá Edit
7162 Nakloň ku mne svoj sluch a vypočuj moje slová. Responzóriá Edit
7056 Naša duša unikla ako vtáča zo siete poľovníkov. Responzóriá Edit
7057 Naše oči hľadia na Pána, kým sa nezmiluje nad nami. Responzóriá Edit
7168 Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil svoj ľud. Responzóriá Edit
7058 Nech nás žehná Pán po všetky dni svojho života. Responzóriá Edit
7178 Nech príde tvoje kráľovstvo, kráľovstvo spravodlivosti a pokoja. Responzóriá Edit
7179 Nech vojde Pán, on je Kráľ slávy. Responzóriá Edit
7059 Obdaruj nás, Pane, múdrosťou srdca. Responzóriá Edit
7060 Od života matky si mojim ochrancom. Responzóriá Edit
7061 Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu. Responzóriá Edit
7062 Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. Responzóriá Edit
7063 On je náš Pán a Boh, večne pamätá na svoju zmluvu. Responzóriá Edit
7064 Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ. Responzóriá Edit
7065 Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá. Responzóriá Edit
7066 Oslavujme Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. Responzóriá Edit
7191 Oslavujte Pána pramene, chváľte a zvelebujte o naveky. Responzóriá Edit
7187 Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Responzóriá Edit
7067 Otvor svoju ruku, Pane, a nasýť nás. Responzóriá Edit
7068 Pán je moje svetlo a moja spása. Responzóriá Edit
7069 Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Responzóriá Edit
7070 Pán kraľuje, Najvyšší na celej zemi. Responzóriá Edit
7071 Pán kraľuje, oslavujme ho. Responzóriá Edit
7167 Pán má svoju zmluvu stále na mysli. Responzóriá Edit
7072 Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy. Responzóriá Edit
7154 Pán nás bude strážiť ako pastier svoje stádo. Responzóriá Edit
7148 Pán neodvrhne a neopustí svoj ľud. Responzóriá Edit
7073 Pán požehná svoj ľud pokojom. Responzóriá Edit
7074 Pán príde súdiť živých i mŕtvych. Responzóriá Edit
7147 Pán si vyvolil Sion za svoj príbytok. Responzóriá Edit
7075 Pán udržiava môj život. Responzóriá Edit
7169 Pán večne pamätá na svoju zmluvu. Responzóriá Edit
7076 Pán vystupuje do neba za hlaholu poľnice. Responzóriá Edit
7149 Pán z nebies pozerá na našu zem. Responzóriá Edit
7185 Pán zvestoval svoju spásu. Responzóriá Edit
7077 Pane, buď so mnou v mojich skúškach. Responzóriá Edit
7078 Pane, daj nám chlieb z neba! Responzóriá Edit
7079 Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia. Responzóriá Edit
7080 Pane, chcem stále pamätať na teba. Responzóriá Edit
7175 Pane, kto nasleduje teba, bude mať svetlo života. Responzóriá Edit
7081 Pane, kto smie bývať v tvojom svätom stánku? Responzóriá Edit
7082 Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi. Responzóriá Edit
7083 Pane, navštív našu zem a požehnaj jej rastliny. Responzóriá Edit
7151 Pane, nezabúdaj na úbohých. Responzóriá Edit
7084 Pane, príď mi čím skôr na pomoc. Responzóriá Edit
7085 Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie. Responzóriá Edit
7086 Pane, tvoj zákon veľmi milujem. Responzóriá Edit
7087 Pane, ty buď našou spásou. Responzóriá Edit
7088 Pane, ty máš slová večného života. Responzóriá Edit
7150 Pane, ty si vyrval môj život z jamy záhuby. Responzóriá Edit
7153 Pane, u teba je zdroj života. Responzóriá Edit
7089 Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre ako znamenie. Responzóriá Edit
7090 Pane, zachovaj moju dušu v tvojom pokoji. Responzóriá Edit
7091 Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme. Responzóriá Edit
7160 Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa. Responzóriá Edit
7092 Pánovu slávu uvidia všetky národy. Responzóriá Edit
7093 Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je Svätý, Boh. Responzóriá Edit
7094 Plesajme Bohu, nášmu pomocníkovi. Responzóriá Edit
7180 Plesajte, spravodliví, v Pánovi, spievajte mu novú pieseň. Responzóriá Edit
7095 Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. Responzóriá Edit
7096 Po celej zemi rozlieha sa ich hlas. Responzóriá Edit
7097 Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom. Responzóriá Edit
7098 Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem. Responzóriá Edit
7194 Požehnaj, Pane, námahu našich rúk. Responzóriá Edit
7099 Pre svoje večné milosrdenstvo neopusť nás, Pane. Responzóriá Edit
7100 Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu. Responzóriá Edit
7164 Pred tvárou anjelov budem hrať a spievať tebe, Pane. Responzóriá Edit
7101 Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich. Responzóriá Edit
7102 Príď, Pane, do svojho svätého chrámu. Responzóriá Edit
7103 Príď, Pane, príď a zachráň nás. Responzóriá Edit
7104 Príjmi od nás, Pane, obetu chvály. Responzóriá Edit
7105 Radujte sa, spravodliví, tešte sa v Pánovi. Responzóriá Edit
7106 Riečne ramená obveseľujú Božie mesto, posvätný stánok. Responzóriá Edit
7177 Roste, nebesia, z výsosti, z oblakov nech prší spravodlivosť. Responzóriá Edit
7107 Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce. Responzóriá Edit
7108 Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie. Responzóriá Edit
7109 S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. Responzóriá Edit
7110 Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Responzóriá Edit
7111 Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Responzóriá Edit
7112 Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. Responzóriá Edit
7192 Spievajme nášmu Pánovi hlasom radostným. Responzóriá Edit
7195 Spievajme Pánovi, lebo sa preslavil. Responzóriá Edit
7113 Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné. Responzóriá Edit
7114 Spravodlivým žiari svetlo v temnotách. Responzóriá Edit
7159 Spravodlvý je Pán na všetkých svojich cestách. Responzóriá Edit
7181 Srdce mi plesá v mojom Bohu. Responzóriá Edit
7166 Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. Responzóriá Edit
7115 Tebe, Pane, patrí moja chvála v zhromaždení veriacich. Responzóriá Edit
7200 Tento kalich dobrorečenia je účasťou na Kristovej krvi. Responzóriá Edit
7184 Tešte sa, nebesia, a plesaj, zem. Responzóriá Edit
7186 Toto je den Krista Pana, radujme sa, alaluja. Responzóriá Edit
7117 Tvoje milosrdenstvo, Pane, budem ospevovať naveky. Responzóriá Edit
7116 Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba. Responzóriá Edit
7183 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. Responzóriá Edit
7118 Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Responzóriá Edit
7157 Tvoji svätí, Pane, oznamujú slávu tvojho kráľovstva. Responzóriá Edit
7119 Ty si sláva nášho národa, ty si radosť nášho ľudu. Responzóriá Edit
7120 Ty, Pane, buď mojim útočišťom. Responzóriá Edit
7121 Ty, Pane, si dobrý, veľmi láskavý. Responzóriá Edit
7122 Ty, Pane, si moje jediné dobro. Responzóriá Edit
7123 Ty, Pane, si moje útočište; zahŕňaš ma radosťou zo spásy. Responzóriá Edit
7124 U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. Responzóriá Edit
7125 Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. Responzóriá Edit
7198 Ukaž mi, Pane svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde. Responzóriá Edit
7126 Úkáž mi, Pane, cestu života. Responzóriá Edit
7127 Ukáž mi, Pane, svoje cesty. Responzóriá Edit
7152 Ukáž nám, Pane, cestu spasy. Responzóriá Edit
7128 Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. Responzóriá Edit
7129 Uzdrav ma, Pane, zhrešil som proti tebe. Responzóriá Edit
7130 Uzreli všetky končiny zeme, spásu nášho Boha. Responzóriá Edit
7131 V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja. Responzóriá Edit
7165 Veď ma, Pane, po ceste k večnosti. Responzóriá Edit
7176 Veď ma, Pane, po svojich cestách. Responzóriá Edit
7132 Velebte Pána, všetky národy. Responzóriá Edit
7133 Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť. Responzóriá Edit
7134 Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich. Responzóriá Edit
7135 Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo. Responzóriá Edit
7136 Vinicou Pánovou je jeho ľud. Responzóriá Edit
7137 Vo svojej dobrote, Bože, pripravil si dom chudobnému. Responzóriá Edit
7138 Vo svojej veľkej láske, vyslyš ma, Pane. Responzóriá Edit
7139 Vstaň, Pane, zaujmi svoje miesto ty a tvoja vznešená archa. Responzóriá Edit
7140 Vstanem a pôjdem k svojmu Otcovi. Responzóriá Edit
7141 Vyslyš ma, Pane, keď ťa budem vzývať. Responzóriá Edit
7146 Vyslyš nás, Pane, pomôž nám svojou pravicou. Responzóriá Edit
7193 Vytrhol si ma zo struhy, Pane, Bože môj. Responzóriá Edit
7142 Vzdávajme Pánovi slávu a česť. Responzóriá Edit
7143 Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj. Responzóriá Edit
7144 Zmiluj sa Pane, lebo sme zhrešili. Responzóriá Edit
7182 Zodvihnite hlavu, blíži sa vaše vykúpenie. Responzóriá Edit
7145 Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove. Responzóriá Edit