Kategória id: 6xxx
Kategória Názov:

Závodie (ostatné) 82

Edit
Pieseň č. Názov Piesne Kategória Akcia
6071 Benedicimus te - TAIZÉ Závodie (ostatné) Edit
6056 Blahoslaviť ma budú (SŠ) Závodie (ostatné) Edit
6007 Blízko je Pán, blízko sŕdc (SŠ) Závodie (ostatné) Edit
6033 Bol si tam, keď bol umučený Pán. Závodie (ostatné) Edit
6075 Bože, dal si nám chlieb Závodie (ostatné) Edit
6064 Boží dar Závodie (ostatné) Edit
6022 Božia rodička – Mariánska Závodie (ostatné) Edit
6006 Buď vždy pozdravená – Mariánska Závodie (ostatné) Edit
6054 Ďakujeme ti – odpoveď na koniec roka Závodie (ostatné) Edit
6052 Dar a tajomstvo – Kňazovi Závodie (ostatné) Edit
6008 Daruje nám Boh (SŠ) Závodie (ostatné) Edit
6018 Dobrý Pastier (SŠ) Závodie (ostatné) Edit
6021 Duch Pána napĺňa okruh zeme (SŠ) Závodie (ostatné) Edit
6038 Duše spravodlivých (SŠ) Závodie (ostatné) Edit
6055 Hymna k roku milosrdenstva 2016 Závodie (ostatné) Edit
6061 Hymna ku Guadalupskej P. Marii Závodie (ostatné) Edit
6017 Choďte do celého sveta (SŠ) Závodie (ostatné) Edit
6072 Chváliť Pána chcem - TAIZÉ Závodie (ostatné) Edit
6025 Ideme smelo k výšinám – Mariánska Závodie (ostatné) Edit
6027 Ja som vinič, vy ste ratolesti Závodie (ostatné) Edit
6062 Ja v srdci svetlo mám Závodie (ostatné) Edit
6046 Každý rok, keď príde máj – Mariánska Závodie (ostatné) Edit
6078 Kde ja láska opravdivá Závodie (ostatné) Edit
6019 Keď žiaril a rozkvital – Lurdská hymna Závodie (ostatné) Edit
6070 Kristus víťaz Závodie (ostatné) Edit
6012 Kríž je znakom spásy Závodie (ostatné) Edit
6029 Kto o zákone Pánovom rozjíma (SŠ) Závodie (ostatné) Edit
6037 Láska je trpezlivá Závodie (ostatné) Edit
6015 Len v tajomstve ticha – Omšová Závodie (ostatné) Edit
6043 Mária, Matka bolestná Závodie (ostatné) Edit
6076 Modlitba k Ukrižovanému (pôst piatky) Závodie (ostatné) Edit
6074 Môj Pán všetkých zvolá Závodie (ostatné) Edit
6045 Na jemných krídlach mája – Mariánska Závodie (ostatné) Edit
6011 Na sto buď pozdravená – Mariánska Závodie (ostatné) Edit
6039 Na svete pôsobí – Kristovi Kráľovi Závodie (ostatné) Edit
6058 Náš Pán Ježiš Kristus prebýva v nás (Dufka) Závodie (ostatné) Edit
6042 Náš veľkonočný Baránok Závodie (ostatné) Edit
6057 Nech nás žehná Pán (Dufka) Závodie (ostatné) Edit
6048 Ó, jak sa sladko spieva – Mariánska Závodie (ostatné) Edit
6044 Ó, Kriste, večná tebe – Veľkonočná Závodie (ostatné) Edit
6080 Ó, ľud môj, čo som ti urobil Závodie (ostatné) Edit
6026 Ó, Matka Pána – Mariánska Závodie (ostatné) Edit
6005 Obnovme sa v duchu poníženosti (SŠ) Závodie (ostatné) Edit
6068 Oslavujte Pána pramene (svätenie krstnej vody) Závodie (ostatné) Edit
6079 Pán Ježiš hovorí Závodie (ostatné) Edit
6077 Pán Ježiš ticho sedí + Hosanna Synovi (kv. nedeľa začiatok, LS-III) Závodie (ostatné) Edit
6063 Pane, ty mi chceš umývať nohy (z. štvrtok) Závodie (ostatné) Edit
6034 Pánova dobrota – k B. milosrdenstvu Závodie (ostatné) Edit
6030 Peruťami svojimi (SŠ) Závodie (ostatné) Edit
6036 Plesaj hlasno, dcéra Siona (SŠ) Závodie (ostatné) Edit
6049 Pokoj je v Bohu (Nada te turbe) - TAIZÉ Závodie (ostatné) Edit
6003 Požehnaná si, Panna Mária (SŠ) Závodie (ostatné) Edit
6053 Pri baránkovej večeri (SŠ) Závodie (ostatné) Edit
6020 Príď k nám Duchu presvätý – sekv. LS-II Závodie (ostatné) Edit
6047 Príď, Duchu Svätý, tvorivý (SŠ) Závodie (ostatné) Edit
6051 Prikázanie nové Závodie (ostatné) Edit
6065 Prosíme ťa, Bože - TAIZÉ Závodie (ostatné) Edit
6031 Rozjímaj, uvažuj = 177 (KR. cesta) Závodie (ostatné) Edit
6004 Skúste a presvedčte sa - dlhšie (SŠ) Závodie (ostatné) Edit
6001 Slávny si Bože v svojich dielach (SŠ) Závodie (ostatné) Edit
6028 Slovo sa telom stalo (SŠ) Závodie (ostatné) Edit
6024 Srdce moje láskou žiari Závodie (ostatné) Edit
6002 Ste mojimi priateľmi (SŠ) Závodie (ostatné) Edit
6082 Stvoriteľ svetla predobrý Závodie (ostatné) Edit
6059 Sv. Štefan, patrón našej farnosti Závodie (ostatné) Edit
6013 Tá krv – Mládežka Závodie (ostatné) Edit
6067 Tento chrám nech zaznie - Exultet odpoveď Závodie (ostatné) Edit
6040 Tmavo červená ruža (Mariánska - pôst) Závodie (ostatné) Edit
6010 Toto je môj milovaný Syn Závodie (ostatné) Edit
6081 Ukáž nám svojho Otca, Pane Závodie (ostatné) Edit
6032 Vedľa kríža = 172 (KR. cesta) Závodie (ostatné) Edit
6009 Velebí duša moja Hospodina (SŠ) Závodie (ostatné) Edit
6050 Velebí moja duša Pána (Magnificat) Závodie (ostatné) Edit
6069 Vstal som z mŕtvych (vzkriesenie dialóg) Závodie (ostatné) Edit
6014 Vstal z mŕtvych - TAIZÉ Závodie (ostatné) Edit
6060 Všetci králi zeme (SŠ) Závodie (ostatné) Edit
6035 Vznešená patrónka – Mariánska Závodie (ostatné) Edit
6016 Z mŕtvych vstal Ježiš, náš Pán Závodie (ostatné) Edit
6066 Za mňa i za teba Závodie (ostatné) Edit
6041 Zasvätenie sa P. Márií – 2. feb. Závodie (ostatné) Edit
6073 Zdravas Mária (advent) Závodie (ostatné) Edit
6023 Zvelebujte Pána všetky jeho diela (SŠ) Závodie (ostatné) Edit