Kategória id: 5xxx
Kategória Názov:

Prosby 29

Edit
Pieseň č. Názov Piesne Kategória Akcia
5004 Bože, daj nám svoju spásu. Prosby Edit
5005 Bože, udeľ nám svoju pomoc. Prosby Edit
5008 Bože, vyslyš naše prosby. Prosby Edit
5007 Bože, zmiluj sa nad nami a vyslyš naše prosby. Prosby Edit
5006 Ježišu, buď naším svetlom a životom. Prosby Edit
5009 Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami. Prosby Edit
5010 Ježišu, Syn Márie Panny, zmiluj sa nad nami. Prosby Edit
5011 Ježišu, Syn živého Boha, vyslyš naše prosby. Prosby Edit
5012 Nebeský Otče, vyslyš naše prosby. Prosby Edit
5013 Nech tvoje narodenie, Pane, poteší celý svet. Prosby Edit
5014 Obdaruj nás láskou a pokojom. Prosby Edit
5015 Odmeň, Pane, všetkých nevinne trpiacich. Prosby Edit
5016 Otče, vyslyš nás. Prosby Edit
5017 Otče, vyslyš prosby svojich detí. Prosby Edit
5018 Pane, daj nám čisté srdcia. Prosby Edit
5019 Pane, daj nám svoju spásu. Prosby Edit
5020 Pane, posilni našu vieru. Prosby Edit
5003 Pane, vyslyš nás. Prosby Edit
5021 Pre svoj krst v Jordáne vyslyš nás, Pane. Prosby Edit
5022 Pre svoje zjavenie vyslyš nás, Pane. Prosby Edit
5025 Príď, Pane Ježišu. Prosby Edit
5023 Príď, Pane, a daruj nám svoj pokoj. Prosby Edit
5024 Príď, Pane, a zachráň nás. Prosby Edit
5001 Prosíme Ťa, vyslyš nás. Prosby Edit
5002 Prosíme, prosíme, prosíme Ťa, vyslyš nás. Prosby Edit
5026 Syn Boží, posväť a obnov naše rodiny. Prosby Edit
5027 Ukáž nám, Otče, svoje milosrdenstvo. Prosby Edit
5028 Víťazný Kráľ, žehnaj nás. Prosby Edit
5029 Zmiluj sa, Pane, a vyslyš nás. Prosby Edit