Kategória id: 1xxx
Kategória Názov:

Mládežky 533

Edit
Pieseň č. Názov Piesne Kategória Akcia
1535 Abba, Otče Mládežky Edit
1002 About You Mládežky Edit
1511 Agnus Dei Mládežky Edit
1003 Ach bože roztomilý Mládežky Edit
1522 Aj keby nekvitol Mládežky Edit
1516 Aj keď ťa nevidím Mládežky Edit
1004 Aj na cestách zlých Mládežky Edit
1005 Aj ty si jeho brat Mládežky Edit
1006 Ak sa milujeme Mládežky Edit
1007 Aké to svetlo -JKS 42 Mládežky Edit
1008 Aký je to svit -JKS 45 Mládežky Edit
1009 Aleluja sláva Mládežky Edit
1010 Alelujovy verš Mládežky Edit
1011 Ani brat môj Mládežky Edit
1012 Anjel (bolo to krásne) Mládežky Edit
1497 Anjeli nado mnou bdejú Mládežky Edit
1013 Ave Maria Mládežky Edit
1518 Ave verum corups Mládežky Edit
1014 Až do konca dní Mládežky Edit
1015 Baránok boží Mládežky Edit
1016 Bartimej Mládežky Edit
1017 Bežime za pánom ježišom Mládežky Edit
1018 Bible Mládežky Edit
1019 Blatom a tŕnim Mládežky Edit
1020 Bless the Lord my soul Mládežky Edit
1021 Boh je láska Mládežky Edit
1022 Boh je stále medzi nami Mládežky Edit
1023 Boh je tak blízko nás Mládežky Edit
1024 Boh ktorý planie Mládežky Edit
1025 Boh nám sľúbil Mládežky Edit
1026 Boh ťa miluje Mládežky Edit
1027 Bohatý stal sa chudobným Mládežky Edit
1028 Bol si tam, keď bol umučený Pán (kr. cesta) Mládežky Edit
1030 Bože dobrý, otče láskavý Mládežky Edit
1031 Bože obetujem Mládežky Edit
1032 Bože otče na nebi Mládežky Edit
1033 Bože otče náš Mládežky Edit
1034 Bože otče teraz vidím Mládežky Edit
1029 Bože ty si nekonečná láska Mládežky Edit
1035 Boží has Mládežky Edit
1036 Božia láska je tak krásna Mládežky Edit
1037 Božia láska príď Mládežky Edit
1038 Budem ako strom Mládežky Edit
1039 Budem spievať Mládežky Edit
1040 Buďme všetci potešení -JKS 37 Mládežky Edit
1041 Buvaj dieťa krásne -JKS 39 Mládežky Edit
1043 Cestou s nami Mládežky Edit
1044 Con dio Mládežky Edit
1536 Condio iso Mládežky Edit
1519 Cruciem Tuam Mládežky Edit
1042 Čakajú ťa nástrahy Mládežky Edit
1493 Či si veľký a či malý Mládežky Edit
1503 Čo ti dáme Mládežky Edit
1045 Da mihi animas Mládežky Edit
1046 Daj mi pane dušu Mládežky Edit
1047 Dar lásky Mládežky Edit
1048 Dávam všetko Mládežky Edit
1502 Dávna nádej Mládežky Edit
1049 Deň čo deň Mládežky Edit
1050 Desaťisíc príbehov Mládežky Edit
1051 Dnes je ten čas Mládežky Edit
1505 Dnes je veľký deň Mládežky Edit
1052 Dnes pieseň hrám Mládežky Edit
1053 Dnes pred tvárou Pána Mládežky Edit
1054 Dnes ráno Mládežky Edit
1055 Dnes viem že chcem Mládežky Edit
1056 Dnes zažiari nad nami svetlo Mládežky Edit
1057 Dnešný deň sa radujme -JKS 48 Mládežky Edit
1058 Do hory do lesa valasi -JKS 51 Mládežky Edit
1059 Do kostela v džinach Mládežky Edit
1060 Do mesta betlema pospiechajme -JKS 52 Mládežky Edit
1061 Do srdca mi príď Mládežky Edit
1062 Do tmy na svet Mládežky Edit
1063 Dobrá novina - JKS 49 Mládežky Edit
1064 Dobre je nám tu s tebou Mládežky Edit
1065 Dobrorečíme ti, Bože Mládežky Edit
1066 Dobrý pastier sa narodil - JKS 50 Mládežky Edit
1067 Don Bosco je našim vzorom Mládežky Edit
1068 Don Bosco vieni con noi Mládežky Edit
1491 Dotkni sa ma prosím Mládežky Edit
1069 Dovoľ mi blízko dnes stáť Mládežky Edit
1070 Drž ma bližšie Mládežky Edit
1071 Duch a nevesta Mládežky Edit
1072 Duchu svätý príď Mládežky Edit
1073 Duchu svätý príď k nám Mládežky Edit
1074 Duchu svätý volám príď Mládežky Edit
1075 El sadaj Mládežky Edit
1076 Emanuel Mládežky Edit
1077 Getsemany Mládežky Edit
1078 Gloria Mládežky Edit
1079 Gloria 1 Mládežky Edit
1080 Gloria 3 Mládežky Edit
1081 Golgotské víťazstvo Mládežky Edit
1082 Herodes Mládežky Edit
1083 Hľa, zástup zboru anjelského -JKS 54 Mládežky Edit
1510 Hľadal som Pána Mládežky Edit
1084 Hladný prichádzam Mládežky Edit
1085 Hosana na výsostiach Mládežky Edit
1086 Hosana prichádza kráľ Mládežky Edit
1087 Chcem pane chváliť ťa Mládežky Edit
1088 Chcem ti pane spievať Mládežky Edit
1089 Chceme prísť k vám Mládežky Edit
1090 Chceme spievať Mládežky Edit
1091 Chlieb ti a víno Mládežky Edit
1092 Chlieb z neba Mládežky Edit
1093 Chvál duša moja hospodina Mládežky Edit
1094 Chvál Pána chvál Mládežky Edit
1095 Chválim ťa, chválim ťa Mládežky Edit
1096 Chválim ťa, Ježiš Mládežky Edit
1527 Chválim Ťa, živý chlieb, ktorý zostúpil z neba Mládežky Edit
1097 Chválime ťa, Bože Mládežky Edit
1098 Chválospev nedeľa druhé vespery Mládežky Edit
1099 Chválte chválte chválte Mládežky Edit
1100 Chválu vzdajme hospodinovi Mládežky Edit
1101 Ja to viem Mládežky Edit
1102 Ja v srdci svetlo mám Mládežky Edit
1103 Ja verím že to Ježiš Mládežky Edit
1104 Ja verím že žije Mládežky Edit
1105 Ja vzdám vieru Mládežky Edit
1106 Jahve Mládežky Edit
1526 Jak jelen dychtí Mládežky Edit
1107 Jasaj v pánovi Mládežky Edit
1108 Jasnou rečou hovorí Mládežky Edit
1109 Je krásne ísť Mládežky Edit
1110 Je pravda to Mládežky Edit
1111 Je stále prítomná Mládežky Edit
1112 Je to krv Mládežky Edit
1113 Jedine láska Mládežky Edit
1114 Jedine s láskou Mládežky Edit
1115 Jednej noci Mládežky Edit
1116 Jedno srdce jedna duša Mládežky Edit
1117 Jedny šaty, nohy bosé Mládežky Edit
1118 Jednym hlasom voláme Mládežky Edit
1119 Ježiš je láska Mládežky Edit
1120 Ježiš je tu Mládežky Edit
1523 Ježiš je živý, kameň je odvalený Mládežky Edit
1121 Ježiš Kristus je pán všetkých Mládežky Edit
1122 Ježiš Kristus je pánom, aleluja Mládežky Edit
1123 Ježiš môj Mládežky Edit
1124 Ježiš na kríži Mládežky Edit
1125 Ježiš ty si ma poznal Mládežky Edit
1126 Ježiš ty si môj ježiš Mládežky Edit
1127 Ježiš ty si skalou Mládežky Edit
1128 Ježiš vstal z mŕtvych Mládežky Edit
1129 Ježiš žije Mládežky Edit
1131 Ježišu si môj kráľ Mládežky Edit
1132 Ježišu ukrižovaný Mládežky Edit
1130 Ježišu, pane môj Mládežky Edit
1531 K tebe idem, Pane môj Mládežky Edit
1133 K tebe, Pane, volám Mládežky Edit
1532 Kam môžem ujsť Pane Mládežky Edit
1134 Každý deň je veľký dar Mládežky Edit
1135 Keď anjel Máriu oslovil Mládežky Edit
1137 Keď kľačím pred Tebou Mládežky Edit
1138 Keď nevieš kam Mládežky Edit
1139 Keď sa cítiš opustený Mládežky Edit
1140 Keď sa raz Pán Mládežky Edit
1141 Keď ťa Kristus volá Mládežky Edit
1142 Keď trpíš Mládežky Edit
1136 Keď, Bože, vstúpiš k nám Mládežky Edit
1143 Kengura Mládežky Edit
1144 Khumbaya Mládežky Edit
1145 Koľko záhad má Mládežky Edit
1146 Koľko zla a koľko dobra Mládežky Edit
1147 Kráľov kráľ Mládežky Edit
1148 Kráľovský titul Mládežky Edit
1149 Kristus, živý chlieb Mládežky Edit
1150 Kríž je znakom spásy Mládežky Edit
1151 Kríž pred hrobom v krvi stál Mládežky Edit
1152 Krok sem krok tam Mládežky Edit
1153 Kto je pánom džungle Mládežky Edit
1154 Kto je pre mňa Ježiš Mládežky Edit
1155 Kto raz stál už tam Mládežky Edit
1156 Kto si ty Mládežky Edit
1157 Kto stvoril Mládežky Edit
1158 Ku komu pôjdem Mládežky Edit
1159 Kým neprišiel si ty Mládežky Edit
1160 Láska čo nie je milovaná Mládežky Edit
1161 Láska je tu s nami Mládežky Edit
1162 Láskavá Panna Mládežky Edit
1163 Laudate Dominum Mládežky Edit
1164 Len milosťou Mládežky Edit
1165 Len náš Pán Mládežky Edit
1166 Má celý svet v náručí Mládežky Edit
1167 Magnificat Mládežky Edit
1168 Malé koníky ľúbi boh Mládežky Edit
1169 Máme tento krátky deň, hymna festa Mládežky Edit
1170 Marana tha Mládežky Edit
1171 Mária má dieťa Mládežky Edit
1174 Mária matka kristová Mládežky Edit
1176 Mária plná milosti Mládežky Edit
1178 Mária ty matka Mládežky Edit
1172 Mária, Mária ty chráň Mládežky Edit
1173 Mária, matka bolestná Mládežky Edit
1175 Mária, matka ochrankyňa naša Mládežky Edit
1177 Mária, ty chráň Mládežky Edit
1179 Márnotratný syn Mládežky Edit
1180 Máš v duši pieseň Mládežky Edit
1181 Mesto spí Mládežky Edit
1182 Milosti plná Mládežky Edit
1183 Milujem Máriu Mládežky Edit
1184 Milý Ježiš, priateľ detí Mládežky Edit
1185 Misericordias domini Mládežky Edit
1512 Mocne sa ma dotkni Mládežky Edit
1190 Moja múdrosť Mládežky Edit
1191 Moja sila a chvála je Pán Mládežky Edit
1499 Moje malé svetielko Mládežky Edit
1192 Mojim povolaním Mládežky Edit
1193 Mojou nádejou je Pán Mládežky Edit
1186 Môj ježiš si spásou Mládežky Edit
1187 Môj kráľ Mládežky Edit
1189 Môj Pán mojou silou je Mládežky Edit
1188 Môj Pán, dáva mi lásku Mládežky Edit
1533 Môže i na pustej púšťi živá tráva rásť Mládežky Edit
1194 Môžem vystúpiť Mládežky Edit
1195 Na dreve kríža Mládežky Edit
1495 Na jazere je veľká búrka Mládežky Edit
1196 Na kolenou Mládežky Edit
1513 Na krídlach slávy Mládežky Edit
1197 Na slame Mládežky Edit
1198 Na stole spásy Mládežky Edit
1199 Na tretí deň Mládežky Edit
1200 Na zem padol sivý tieň Mládežky Edit
1201 Nad celou zemou Mládežky Edit
1202 Nad hlavou slnko Mládežky Edit
1203 Nad nami hriešnymi, Pane zmiluj sa Mládežky Edit
1498 Nádherný Boh (wonderful) Mládežky Edit
1204 Nájdi v láske cieľ Mládežky Edit
1205 Nakloň ucho pane Mládežky Edit
1529 Naplň ma (Duch, čo nado mnou) Mládežky Edit
1206 Naplň ma Duchom svojím Mládežky Edit
1207 Narodil sa kristus pán JKS-44 Mládežky Edit
1208 Narodil sa Kristus Pán, pre ľuďí nesmie Mládežky Edit
1215 Následuj ma Mládežky Edit
1210 Náš pán dáva život raodstný Mládežky Edit
1213 Náš Pán ťa k sebe volá Mládežky Edit
1212 Náš Pán, On je kráľov Kráľ Mládežky Edit
1211 Náš Ppán je tu s nami Mládežky Edit
1214 Našiel som cestu Mládežky Edit
1001 Nebo sa sklonilo k zemi Mládežky Edit
1217 Nebojte sa Mládežky Edit
1223 Nebostojí žiadna zbraň Mládežky Edit
1218 Nehanbím sa, nehanbím Mládežky Edit
1219 Nech ten chrám Mládežky Edit
1220 Nech zaznie chvála Mládežky Edit
1221 Nechaj rieku tiecť Mládežky Edit
1224 Nesieme pane chlieb a víno Mládežky Edit
1225 Neviem dýchať Mládežky Edit
1226 Nie nás, ó, Bože, nie nás, ale svoje meno Mládežky Edit
1222 Niechaj zstąpi Duch Twój Mládežky Edit
1227 Nikto ma nemôže Mládežky Edit
1228 Nohy jeleníc Mládežky Edit
1229 Nosíš Mládežky Edit
1230 O don Bosco na oltári Mládežky Edit
1231 Ó chýr predrahý, ó čas predrahý Mládežky Edit
1232 Ó Ježiš drahý Mládežky Edit
1233 Ó, Pane, zhasína deň Mládežky Edit
1517 Ó, Salutaris hostia Mládežky Edit
1234 Obeta Mládežky Edit
1235 Obeta np Mládežky Edit
1236 Obeta srdca (Túžim priniesť na oltár) Mládežky Edit
1237 Obetovanie Mládežky Edit
1238 Obetu skladám Mládežky Edit
1239 Ochranca Mládežky Edit
1496 Olej s vínom Mládežky Edit
1240 On je kráľov kráľ Mládežky Edit
1500 On má ťa rád Mládežky Edit
1241 On vstal z mŕtvych Mládežky Edit
1243 Otče náš festa Mládežky Edit
1244 Otče náš všemohúci pane Mládežky Edit
1245 Otče príjmi chlieb Mládežky Edit
1242 Otec náš Mládežky Edit
1246 Otvárajte brány Mládežky Edit
1247 Otvor mi oči duch svätý Mládežky Edit
1248 Pán hoden chvál Mládežky Edit
1525 Pán je môj pastier Mládežky Edit
1249 Pán Ježieš je láska Mládežky Edit
1250 Pán ku nám prichádza Mládežky Edit
1251 Pán pokoj prináša Mládežky Edit
1252 Pán, zastavil sa na brehu Mládežky Edit
1494 Pane bože tebe spievam Mládežky Edit
1254 Pane môj Mládežky Edit
1258 Pane zjednosť nás Mládežky Edit
1259 Pane zmiluj sa 1 Mládežky Edit
1260 Pane zmiluj sa 3 Mládežky Edit
1261 Pane zošli svojho ducha Mládežky Edit
1253 Pane, málo mám ťa rád Mládežky Edit
1255 Pane, som tak rád Mládežky Edit
1256 Pane, som tak veľmi rád Mládežky Edit
1257 Pane, vždy keď tvoju svatost Mládežky Edit
1262 Pásli pastieri Mládežky Edit
1263 Pastieri, pastieri, hore vstante Mládežky Edit
1264 Päťdesiat perál Mládežky Edit
1265 Pieseň chvály Mládežky Edit
1266 Pieseň pokania Mládežky Edit
1267 Pieseň pre Michaelu Mládežky Edit
1268 Po ceste kráčal Mládežky Edit
1269 Poď a vzdaj Mládežky Edit
1270 Poď aj ty s nami Mládežky Edit
1271 Poď drahý brat Mládežky Edit
1272 Poď, teraz je čas Mládežky Edit
1273 Poďme spolu Mládežky Edit
1274 Pohľad na kríž Mládežky Edit
1275 Poslal Boh anjela Mládežky Edit
1276 Pospiechali do Betlema Mládežky Edit
1277 Postavili sme ti, Pane Mládežky Edit
1278 Postavme dnes všetci Boží dom Mládežky Edit
1279 Povedzte nám pastierovia JKS-76 Mládežky Edit
1280 Poznám jedno dievča krásne Mládežky Edit
1521 Poznáš ma Mládežky Edit
1282 Pozri ako mení ma Ježiš Mládežky Edit
1283 Praise Mládežky Edit
1284 Prečo mlčíš, Pane Mládežky Edit
1285 Prehltnutý Mládežky Edit
1286 Priateľ poď s nami Mládežky Edit
1287 Príď k nám, príď k nám Mládežky Edit
1289 Príď Svätý Duch Mládežky Edit
1290 Príď už, príď Duchu Stvoriteľu Mládežky Edit
1291 Prichádza čas Mládežky Edit
1292 Prichádzame k Tebe, Pane Mládežky Edit
1288 Priíď k nám, tvoj ľuď Ťa čaká Mládežky Edit
1293 Príjmi pane obetu Mládežky Edit
1294 Príjmi pane z rúk našich dary Mládežky Edit
1295 Príjmi tieto naše dary Mládežky Edit
1296 Pripravte cestu pánovi Mládežky Edit
1298 Pripustme, chválme ho Mládežky Edit
1297 Prišiel na zem Mládežky Edit
1506 Prišla tá chvíľa Mládežky Edit
1299 Privítajte pána Mládežky Edit
1300 Privítať, chcem ťa pane Mládežky Edit
1302 Prosím premeň ma Mládežky Edit
1301 Prosím, nepýtaj sa ma Mládežky Edit
1303 Prosíme ťa, Bože Mládežky Edit
1530 Prosíme, načri Mládežky Edit
1514 Prvá láska Mládežky Edit
1304 Radosť a nádej Mládežky Edit
1305 Radostná zvesť - credo, obetovanie Mládežky Edit
1306 Radostná zvesť - finále Mládežky Edit
1307 Radostná zvesť - glória Mládežky Edit
1308 Radostná zvesť - introit Mládežky Edit
1309 Radostná zvesť - prijímanie Mládežky Edit
1310 Radostná zvesť - sanctus Mládežky Edit
1311 Radosťou veľkou Mládežky Edit
1312 Radujte sa bratia, sestry Mládežky Edit
1313 Rájem, jednou chtěl bych jít Mládežky Edit
1314 Rozhodnutý Mládežky Edit
1315 Rozhodol som sa Mládežky Edit
1316 Rozmýšľaš, čo mu dať máš Mládežky Edit
1317 Rozžíhá Maria svíce v nás Mládežky Edit
1318 S láskou zmeňme aspoň kúsok zeme Mládežky Edit
1319 S láskou, s láskou Kristovou chceme niesť Mládežky Edit
1320 S Petrom a Ondrejom Mládežky Edit
1321 S pokorou vchádzam Mládežky Edit
1322 S tebou pane je nám fajn Mládežky Edit
1324 Salve Don Bosco santo - IT Mládežky Edit
1323 Salve Don Bosco santo - SK Mládežky Edit
1325 Salve regina Mládežky Edit
1326 Sen Mládežky Edit
1327 Si dievča správne Mládežky Edit
1328 Si láska Mládežky Edit
1330 Si mojou skrýšou Mládežky Edit
1329 Si môj pán Mládežky Edit
1331 Si tichý Mládežky Edit
1332 Si večný boh Mládežky Edit
1333 Síl nám pribúda Mládežky Edit
1334 Silnejšia ako smrť Mládežky Edit
1335 Silu mi dávaš Mládežky Edit
1336 Skúste a presvečte sa Mládežky Edit
1337 Slnko kristovej lásky Mládežky Edit
1338 Slnko, náš brat Mládežky Edit
1339 Slová zmeniť vie Mládežky Edit
1340 Sme mládež Mládežky Edit
1341 Sme tvoje dietky Mládežky Edit
1342 Sme z rôznych strán Mládežky Edit
1343 Smieš sa pozrieť na oltár Mládežky Edit
1344 Som strápený Mládežky Edit
1345 Spája nás nádej a láska Mládežky Edit
1346 Spasenie môj Pán mi dal Mládežky Edit
1347 Spievaj aleluja Mládežky Edit
1351 Spievaj novú pieseň Mládežky Edit
1349 Spievaj Pánovi, duša, spievaj Mládežky Edit
1350 Spievaj so mnou Mládežky Edit
1348 Spievaj, čoskoro príde Pán Mládežky Edit
1352 Spievajte pánovy všeky národy Mládežky Edit
1353 Spomienka Mládežky Edit
1354 Srdce chvály Mládežky Edit
1355 Stále túžim ísť Mládežky Edit
1358 Stopy v snehu Mládežky Edit
1359 Stretnúť sa s ľudmi Mládežky Edit
1360 Stretol ma dnes pán Mládežky Edit
1361 Súcit nekonečný Mládežky Edit
1362 Svabda Mládežky Edit
1528 Svätá Mária kráľovná Mládežky Edit
1364 Svätý svätý Mládežky Edit
1363 Svätý, Pane Bože svetov nekonečných Mládežky Edit
1365 Svet sníval Mládežky Edit
1366 Svetlo sveta Mládežky Edit
1504 Svetlo Vianoc Mládežky Edit
1367 Svetlo viery Mládežky Edit
1368 Svetlom si mi Mládežky Edit
1369 Svitá Mládežky Edit
1370 Svojmu Bohu Mládežky Edit
1356 Šťastie Mládežky Edit
1357 Šťastie, zdravie, pokoj svätý Mládežky Edit
1371 Tajomné ticho Mládežky Edit
1372 Tak ako dážď a či rosa Mládežky Edit
1373 Tak čoho sa báť Mládežky Edit
1374 Tak preber sa Mládežky Edit
1375 Tak príď Mládežky Edit
1376 Tam tam pred tvojou Mládežky Edit
1377 Tancujem, spievam si Mládežky Edit
1378 Táto pieseň Mládežky Edit
1379 Tebe patrí chvála Mládežky Edit
1380 Tebe spievam žalmy Mládežky Edit
1381 Tejto noci mi Ježiš Mládežky Edit
1382 Teraz príď Mládežky Edit
1383 Tichá noc JKS-88 (+4,5) Mládežky Edit
1384 To je zvláštny chlieb a víno tiež Mládežky Edit
1386 Toto je deň, ktorý dal nám Pán Mládežky Edit
1385 Toto je deň, toto je deň Mládežky Edit
1387 Toto sú dni Eliaša Mládežky Edit
1388 Turinskými ulicami Mládežky Edit
1389 Tvoj hlas hymna festy 2002 Mládežky Edit
1390 Tvoj ľud Mládežky Edit
1391 Tvoja láska Mládežky Edit
1515 Ty odpúšťaš Mládežky Edit
1392 Ty si mi Mládežky Edit
1396 Ty si mojou láskou Mládežky Edit
1393 Ty si môj Pán, ty dvíhaš ma Mládežky Edit
1394 Ty si môj pastier Mládežky Edit
1395 Ty si môj štít Mládežky Edit
1397 Ty si najvyšší Mládežky Edit
1400 Ty si Pánom mojich dní Mládežky Edit
1399 Ty si Pánom, Ty si Kráľom Mládežky Edit
1398 Ty si, Pane, stále pri mne Mládežky Edit
1401 Ty to vieš Mládežky Edit
1501 Ubi caritas Mládežky Edit
1402 Učenci Mládežky Edit
1403 Umenie života Mládežky Edit
1404 Úžasný pán Mládežky Edit
1406 V bohu je moja spása Mládežky Edit
1407 V jeho náručí Mládežky Edit
1405 V smelej dôvere Mládežky Edit
1408 Vdačiť ti chcem, mama Mládežky Edit
1409 Vďaka ježiš Mládežky Edit
1410 Vďaka ti, Mária Mládežky Edit
1411 Velebí s radosťou Mládežky Edit
1412 Velebiť ťa budem pane Mládežky Edit
1413 Veľký pán Mládežky Edit
1414 Veni lumen dominum Mládežky Edit
1415 Veni sancte spiritus Mládežky Edit
1416 Verš pred evanieliom Mládežky Edit
1417 Via lucis Mládežky Edit
1418 Vianoce Mládežky Edit
1507 Vianočná nádej Mládežky Edit
1508 Viem že čosi Mládežky Edit
1419 Vinný kameň Mládežky Edit
1420 Vitaj, Pane Mládežky Edit
1422 Víťaz ľudských sĺz Mládežky Edit
1421 Vízaz Kristus zmŕtvych vstáva Mládežky Edit
1520 Vládca Mládežky Edit
1423 Volám každý deň a noc Mládežky Edit
1424 Volanie Mládežky Edit
1492 Vráť trochu lásky Mládežky Edit
1431 Vstal z mŕtvych Mládežky Edit
1430 Vstal, vstal Mládežky Edit
1432 Vstávajte pastieri berte sa hor -JKS Mládežky Edit
1425 Všade vôkol Mládežky Edit
1426 Všetci sme jedno telo Mládežky Edit
1427 Všetko čo mám Mládežky Edit
1509 Všetko, čo mám (Všetko, čo mi chýba) Mládežky Edit
1428 Všetky národy Mládežky Edit
1429 Všetky národy tlieskajú rukami Mládežky Edit
1433 Vykúp čas Mládežky Edit
1434 Vykúpiteľ žije Mládežky Edit
1435 Vyvišujem Teba, Pane Mládežky Edit
1436 Vzdajme vďaku Mládežky Edit
1437 Vzdám Ti chválu Mládežky Edit
1440 Vzešený, tak jemný Mládežky Edit
1438 Vždy je s nami tá Mládežky Edit
1439 Vždy keď ožijeme chrám Mládežky Edit
1524 Z mŕtvych vstal Ježiš Mládežky Edit
1441 Zachránení Mládežky Edit
1475 Zapálený ohňom v srdci Mládežky Edit
1476 Zázrak vykúpenia Mládežky Edit
1477 Zdravas Mária Mládežky Edit
1534 Zdravas milosti plná Mládežky Edit
1479 Zem i nebo Mládežky Edit
1480 Zídení ako rodina sme Mládežky Edit
1482 Zjednotení v duchu Mládežky Edit
1483 Zlož svoju starosť na Pána Mládežky Edit
1484 Zo všetkého, čo máme Mládežky Edit
1485 Zostaň s nami Mládežky Edit
1486 Zostaňte tu Mládežky Edit
1487 Zranené vtáča Mládežky Edit
1488 Zvelebený si, Bože, naveky Mládežky Edit
1489 Zvelebujte Pána, ľudské srdcia Mládežky Edit
1490 Zvony Vianočné (Nech znejú zvony vianočné) Mládežky Edit
1442 Žalm 008 Pane, vládca Mládežky Edit
1443 Žalm 016 Ochráň ma, Bože Mládežky Edit
1444 Žalm 023 Pán je môj Pastier Mládežky Edit
1445 Žalm 027 Pán je moje svetlo Mládežky Edit
1446 Žalm 030 K tebe, Pane, volám Mládežky Edit
1447 Žalm 045 Sam kráľ zatúžil Mládežky Edit
1448 Žalm 046 Boh je naše útočište Mládežky Edit
1449 Žalm 051 Odvráť svoju tvár Mládežky Edit
1450 Žalm 062 V Bohu je moja spása Mládežky Edit
1451 Žalm 063 Bože ty si môj Boh Mládežky Edit
1452 Žalm 097 Spievaj Pánovi Mládežky Edit
1453 Žalm 098 Spievajte pieseň Pánovi Mládežky Edit
1454 Žalm 110 Pán povedal môjmu pánovi Mládežky Edit
1455 Žalm 113 Chválte služobníci Mládežky Edit
1456 Žalm 114 Když vysel Izrael z Egypta Mládežky Edit
1457 Žalm 114 Keď Izrael vyšiel z Egypta Mládežky Edit
1458 Žalm 115 Ne nás, Hospodine Mládežky Edit
1459 Žalm 116 Dôveroval som Mládežky Edit
1460 Žalm 118 Moja sila a chvála je pán Mládežky Edit
1461 Žalm 121 Svoj zraj upieram Mládežky Edit
1462 Žalm 122 Zaradoval som sa Mládežky Edit
1463 Žalm 124 Naša duša unikla Mládežky Edit
1464 Žalm 126 Keď Pán privádzal Mládežky Edit
1465 Žalm 127 Ak Pán nestavia dom Mládežky Edit
1466 Žalm 130 Z hlbín volám Mládežky Edit
1467 Žalm 131 Pane, moje srdce sa nevystatuje Mládežky Edit
1468 Žalm 135 Chváľte, chváľte meno Pánovo Mládežky Edit
1469 Žalm 137 Na brehu babylonských riek Mládežky Edit
1470 Žalm 139 Kam môžem ujsť Mládežky Edit
1471 Žalm 142 Nahlas volám k Pánovi Mládežky Edit
1472 Žalm 146 Chváľ, duša moja, Pána chváľ Mládežky Edit
1473 Žalm 148 Pánovi nech znie Aleluja Mládežky Edit
1474 Žalm butterfly Mládežky Edit
1478 Žehná nás ruka Pána Mládežky Edit
1481 Žiť, s Tebou ísť Mládežky Edit